Chào mừng đến với trang Hỏi đáp Tiếng Anh - Giải đáp, học Tiếng Anh từ các chuyên gia, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
Tạo câu hỏi:

Câu hỏi và trả lời gần đây

0 k thích
0 trả lời
5 đã xem đã hỏi ngày 10 tháng 2 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi vũmã2007 (120 điểm)
0 k thích
0 trả lời
12 đã xem đã hỏi ngày 17 tháng 1 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi Moona (120 điểm)
0 k thích
1 trả lời
15 đã xem trả lời ngày 6 tháng 1 trong Hỏi đáp từ vựng bởi Xavier Viet (340 điểm)
0 k thích
0 trả lời
9 đã xem đã hỏi ngày 2 tháng 1 trong Hỏi đáp dịch thuật bởi thanhhien11 (150 điểm)
0 k thích
0 trả lời
8 đã xem đã hỏi ngày 2 tháng 1 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi thanhhien11 (150 điểm)
–1 thích
1 trả lời
21 đã xem trả lời ngày 16 tháng 12 năm 2019 trong Hỏi đáp khác bởi Xavier Viet (340 điểm)
0 k thích
1 trả lời
22 đã xem trả lời ngày 14 tháng 12 năm 2019 trong Hỏi đáp từ vựng bởi Xavier Viet (340 điểm)
0 k thích
1 trả lời
40 đã xem trả lời ngày 5 tháng 12 năm 2019 trong Hỏi đáp dịch thuật bởi Xavier Viet (340 điểm)
0 k thích
0 trả lời
19 đã xem đã hỏi ngày 4 tháng 12 năm 2019 trong Hỏi đáp dịch thuật bởi buihoa1983 (140 điểm)
0 k thích
0 trả lời
30 đã xem đã hỏi ngày 1 tháng 12 năm 2019 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi Nhok Gumi (120 điểm)
0 k thích
0 trả lời
9 đã xem đã hỏi ngày 27 tháng 11 năm 2019 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi luonghuyentrang123 (120 điểm)
0 k thích
1 trả lời
32 đã xem trả lời ngày 25 tháng 11 năm 2019 trong Hỏi đáp ngữ pháp bởi Xavier Viet (340 điểm)
0 k thích
1 trả lời
34 đã xem trả lời ngày 22 tháng 11 năm 2019 trong Hỏi đáp khác bởi Xavier Viet (340 điểm)
+1 thích
0 trả lời
47 đã xem đã hỏi ngày 13 tháng 11 năm 2019 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi anhviet389 (130 điểm)
+1 thích
1 trả lời
66 đã xem trả lời ngày 22 tháng 10 năm 2019 trong Hỏi đáp từ vựng bởi nguyendinhphuc (320 điểm)
+1 thích
1 trả lời
48 đã xem trả lời ngày 22 tháng 10 năm 2019 trong Hỏi đáp từ vựng bởi phuongpham (290 điểm)
+1 thích
1 trả lời
85 đã xem trả lời ngày 19 tháng 10 năm 2019 trong Hỏi đáp từ vựng bởi nguyendinhphuc (320 điểm)
+1 thích
1 trả lời
56 đã xem trả lời ngày 18 tháng 10 năm 2019 trong Hỏi đáp từ vựng bởi phuongpham (290 điểm)
Hãy bắt đầu mọi thứ bằng một câu hỏi.
...