Chào mừng đến với trang Hỏi đáp Tiếng Anh - Giải đáp, học Tiếng Anh từ các chuyên gia, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
Tạo câu hỏi:

Câu hỏi và trả lời gần đây

0 k thích
0 trả lời
23 đã xem đã hỏi ngày 2 tháng 5 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi td813701 (120 điểm)
0 k thích
1 trả lời
49 đã xem trả lời ngày 1 tháng 5 trong Hỏi đáp khác bởi Xavier Viet (700 điểm)
0 k thích
1 trả lời
64 đã xem trả lời ngày 1 tháng 5 trong Hỏi đáp khác bởi Xavier Viet (700 điểm)
0 k thích
1 trả lời
44 đã xem trả lời ngày 1 tháng 5 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi Xavier Viet (700 điểm)
0 k thích
1 trả lời
0 k thích
1 trả lời
37 đã xem trả lời ngày 30 tháng 4 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi Xavier Viet (700 điểm)
+1 thích
1 trả lời
0 k thích
1 trả lời
0 k thích
0 trả lời
0 k thích
0 trả lời
33 đã xem đã hỏi ngày 15 tháng 4 trong Hỏi đáp ngữ pháp bởi vô danh
0 k thích
0 trả lời
16 đã xem đã hỏi ngày 15 tháng 4 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi dinhduykhang (120 điểm)
0 k thích
0 trả lời
18 đã xem đã hỏi ngày 13 tháng 4 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi Kanomi (120 điểm)
0 k thích
0 trả lời
17 đã xem đã hỏi ngày 11 tháng 4 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi vô danh
0 k thích
0 trả lời
25 đã xem đã hỏi ngày 2 tháng 4 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi MiracleW (120 điểm)
0 k thích
0 trả lời
117 đã xem đã hỏi ngày 16 tháng 3 trong Hỏi đáp khác bởi Dương (120 điểm)
0 k thích
1 trả lời
0 k thích
1 trả lời
0 k thích
1 trả lời
91 đã xem trả lời ngày 6 tháng 1 trong Hỏi đáp từ vựng bởi Xavier Viet (700 điểm)
Xem nhiều hơn, hãy nhấn vào danh sách câu hỏi hoặc danh sách từ khóa .
...