Chào mừng đến với trang Hỏi đáp Tiếng Anh - Giải đáp, học Tiếng Anh từ các chuyên gia, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
0 k thích
64 đã xem
trong Hỏi đáp từ vựng bởi (120 điểm)

1 Câu trả lời

0 k thích
You should ask your mother the following question: I’m a bastard; but I want to know at least the name of my biological father. It’s only you who can answer this question.
bởi (700 điểm)

Những câu hỏi liên quan

+1 thích
1 trả lời
137 đã xem đã hỏi ngày 19 tháng 10 năm 2019 trong Hỏi đáp từ vựng bởi nguyendinhphuc (320 điểm)
+1 thích
1 trả lời
169 đã xem đã hỏi ngày 18 tháng 10 năm 2019 trong Hỏi đáp từ vựng bởi nguyendinhphuc (320 điểm)
0 k thích
1 trả lời
132 đã xem đã hỏi ngày 6 tháng 1 trong Hỏi đáp từ vựng bởi truong (120 điểm)
+1 thích
1 trả lời
166 đã xem đã hỏi ngày 22 tháng 10 năm 2019 trong Hỏi đáp từ vựng bởi phuongpham (370 điểm)
+1 thích
1 trả lời
...