Chào mừng đến với trang Hỏi đáp Tiếng Anh - Giải đáp, học Tiếng Anh từ các chuyên gia, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
0 k thích
22 đã xem
1. sở thích

2.so sánh bằng

3. so sánh hơn

4. so sánh nhất

5 các liên từ: but, and, or, because, since, as, so, therefore though, although, ever though
trong Hỏi đáp khác bởi (120 điểm)

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

Những câu hỏi liên quan

0 k thích
0 trả lời
7 đã xem đã hỏi 2 ngày trước trong Hỏi đáp khác bởi dominhhoa1322k7 (120 điểm)
0 k thích
0 trả lời
18 đã xem đã hỏi ngày 15 tháng 3 trong Hỏi đáp khác bởi Dương (120 điểm)
–1 thích
1 trả lời
39 đã xem đã hỏi ngày 15 tháng 12 năm 2019 trong Hỏi đáp khác bởi tuantuan123 (110 điểm)
0 k thích
1 trả lời
59 đã xem đã hỏi ngày 21 tháng 11 năm 2019 trong Hỏi đáp khác bởi thongafc123 (120 điểm)
...