Chào mừng đến với trang Hỏi đáp Tiếng Anh - Giải đáp, học Tiếng Anh từ các chuyên gia, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
0 k thích
61 đã xem
1. sở thích

2.so sánh bằng

3. so sánh hơn

4. so sánh nhất

5 các liên từ: but, and, or, because, since, as, so, therefore though, although, ever though
trong Hỏi đáp khác bởi (120 điểm)

1 Câu trả lời

0 k thích
1/ I prefer wine to rice alcohol.
2/ The corona virus is as virulent as the CCP.
3/ Xi Xin Ping is more composed than Donald Trump.
4/ But he is the most dangerous man in the world.
5/ Although China denies any allegation relevant to the Wuhan Virus outbreak, the Australian government still keeps their standpoint.
bởi (700 điểm)

Những câu hỏi liên quan

0 k thích
1 trả lời
88 đã xem đã hỏi ngày 1 tháng 4 trong Hỏi đáp khác bởi dominhhoa1322k7 (120 điểm)
0 k thích
0 trả lời
204 đã xem đã hỏi ngày 16 tháng 3 trong Hỏi đáp khác bởi Dương (120 điểm)
–1 thích
1 trả lời
74 đã xem đã hỏi ngày 16 tháng 12 năm 2019 trong Hỏi đáp khác bởi tuantuan123 (110 điểm)
0 k thích
1 trả lời
82 đã xem đã hỏi ngày 22 tháng 11 năm 2019 trong Hỏi đáp khác bởi thongafc123 (120 điểm)
...