Chào mừng đến với trang Hỏi đáp Tiếng Anh - Giải đáp, học Tiếng Anh từ các chuyên gia, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
0 k thích
204 đã xem

Mình đang vướng mắc bài này, mong mọi người giúp đỡ ạ ( cho gợi ý hoặc một bài hoàn chỉnh thì càng tốt):
This is part of an email you received from Jeremy, your English penfriend: "Leeds University is offering scholarships to international students. Does it interest you?". Write an email (100-120 words) to ask your friend for at least two pieces of information about the scholarship.

trong Hỏi đáp khác bởi (120 điểm)

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

Những câu hỏi liên quan

0 k thích
0 trả lời
32 đã xem đã hỏi ngày 2 tháng 4 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi MiracleW (120 điểm)
0 k thích
1 trả lời
88 đã xem đã hỏi ngày 1 tháng 4 trong Hỏi đáp khác bởi dominhhoa1322k7 (120 điểm)
0 k thích
1 trả lời
61 đã xem đã hỏi ngày 24 tháng 2 trong Hỏi đáp khác bởi munđgkk345 (120 điểm)
–1 thích
1 trả lời
74 đã xem đã hỏi ngày 16 tháng 12 năm 2019 trong Hỏi đáp khác bởi tuantuan123 (110 điểm)
0 k thích
1 trả lời
82 đã xem đã hỏi ngày 22 tháng 11 năm 2019 trong Hỏi đáp khác bởi thongafc123 (120 điểm)
...