Chào mừng đến với trang Hỏi đáp Tiếng Anh - Giải đáp, học Tiếng Anh từ các chuyên gia, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
0 k thích
88 đã xem

VIẾT LẠI CÂU VỚI NGHĨA KHÔNG ĐỔI:

1.How much will the holiday cost?

-Can you let me know...............?

2.Why did you do that?

-Could you tell us.................?

3.Are there any cafes' near here?

-Could you tell me if..............?

4.Does John like classical music?

-Do you know.............?

5.Where's the post office?

-I wonder if you could tell me............?

trong Hỏi đáp khác bởi (120 điểm)

1 Câu trả lời

0 k thích
1/ how much the holiday will cost?
2/ why you did that?
3/ if there are any cafes near here?
4/ if John...?
5/ where the post office...?

You have to complete the two last sentences. I wonder why you couldn’t complete such easy questions.
bởi (700 điểm)

Những câu hỏi liên quan

0 k thích
1 trả lời
46 đã xem đã hỏi ngày 3 tháng 4 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi mainam (120 điểm)
0 k thích
1 trả lời
61 đã xem đã hỏi ngày 24 tháng 2 trong Hỏi đáp khác bởi munđgkk345 (120 điểm)
0 k thích
1 trả lời
46 đã xem đã hỏi ngày 29 tháng 4 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi vibaothoa (120 điểm)
0 k thích
1 trả lời
49 đã xem đã hỏi ngày 6 tháng 4 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi baongoc37 (120 điểm)
0 k thích
0 trả lời
25 đã xem đã hỏi ngày 28 tháng 11 năm 2019 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi luonghuyentrang123 (120 điểm)
...