Chào mừng đến với trang Hỏi đáp Tiếng Anh - Giải đáp, học Tiếng Anh từ các chuyên gia, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
0 k thích
46 đã xem
1. He often gets up early in order to reviewing lessons before school.

2. The ambulance will be here for about ten minutes.

3. I took off my shoes so as to not make any noise.

4. The boy fell out his bike and hit his head on the road.

5. She came back home early in order for meet her friends.

6. She tried her best so as to not fail the examination.

7. Shall I to come to the station with you?

8. Nam got up early this morning to going jogging with his friends.

9. I’ll keep the window open to let fresh air at.

10. Thank you very much to the present you sent me yesterday.
trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi (120 điểm)

1 Câu trả lời

0 k thích
1/ reviewing
2/ for (in mới đúng)
3/ to not
4/ out
5/ for
6/ to not
7/ to come
8/ going
9/ at
10/ to
bởi (700 điểm)

Những câu hỏi liên quan

0 k thích
1 trả lời
88 đã xem đã hỏi ngày 1 tháng 4 trong Hỏi đáp khác bởi dominhhoa1322k7 (120 điểm)
0 k thích
1 trả lời
46 đã xem đã hỏi ngày 29 tháng 4 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi vibaothoa (120 điểm)
0 k thích
0 trả lời
25 đã xem đã hỏi ngày 28 tháng 11 năm 2019 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi luonghuyentrang123 (120 điểm)
0 k thích
1 trả lời
79 đã xem đã hỏi ngày 25 tháng 11 năm 2019 trong Hỏi đáp ngữ pháp bởi ppnguyn1903 (120 điểm)
0 k thích
0 trả lời
28 đã xem đã hỏi ngày 2 tháng 5 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi td813701 (120 điểm)
...