Chào mừng đến với trang Hỏi đáp Tiếng Anh - Giải đáp, học Tiếng Anh từ các chuyên gia, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
0 k thích
119 đã xem
Do you know the most _____________ drink in Vietnam

A. popular     B. cheap C.hot    D. best
trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

Những câu hỏi liên quan

+1 thích
1 trả lời
126 đã xem đã hỏi ngày 14 tháng 11 năm 2019 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi anhviet389 (130 điểm)
0 k thích
0 trả lời
47 đã xem đã hỏi ngày 15 tháng 4 trong Hỏi đáp ngữ pháp bởi vô danh
0 k thích
1 trả lời
133 đã xem đã hỏi ngày 2 tháng 12 năm 2019 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi Nhok Gumi (120 điểm)
0 k thích
1 trả lời
0 k thích
1 trả lời
...