Chào mừng đến với trang Hỏi đáp Tiếng Anh - Giải đáp, học Tiếng Anh từ các chuyên gia, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
Tạo câu hỏi:

Câu hỏi và trả lời trong Hỏi đáp khác

0 k thích
0 trả lời
7 đã xem đã hỏi 2 ngày trước trong Hỏi đáp khác bởi dominhhoa1322k7 (120 điểm)
0 k thích
0 trả lời
18 đã xem đã hỏi ngày 15 tháng 3 trong Hỏi đáp khác bởi Dương (120 điểm)
0 k thích
0 trả lời
22 đã xem đã hỏi ngày 23 tháng 2 trong Hỏi đáp khác bởi munđgkk345 (120 điểm)
–1 thích
1 trả lời
39 đã xem trả lời ngày 16 tháng 12 năm 2019 trong Hỏi đáp khác bởi Xavier Viet (340 điểm)
0 k thích
1 trả lời
59 đã xem trả lời ngày 22 tháng 11 năm 2019 trong Hỏi đáp khác bởi Xavier Viet (340 điểm)
Hãy bắt đầu mọi thứ bằng một câu hỏi.
...