Chào mừng đến với trang Hỏi đáp Tiếng Anh - Giải đáp, học Tiếng Anh từ các chuyên gia, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
Tạo câu hỏi:

Câu hỏi và trả lời trong Hỏi đáp khác

0 k thích
1 trả lời
39 đã xem trả lời ngày 1 tháng 5 trong Hỏi đáp khác bởi Xavier Viet (700 điểm)
0 k thích
1 trả lời
46 đã xem trả lời ngày 1 tháng 5 trong Hỏi đáp khác bởi Xavier Viet (700 điểm)
0 k thích
0 trả lời
95 đã xem đã hỏi ngày 16 tháng 3 trong Hỏi đáp khác bởi Dương (120 điểm)
–1 thích
1 trả lời
55 đã xem trả lời ngày 17 tháng 12 năm 2019 trong Hỏi đáp khác bởi Xavier Viet (700 điểm)
0 k thích
1 trả lời
72 đã xem trả lời ngày 23 tháng 11 năm 2019 trong Hỏi đáp khác bởi Xavier Viet (700 điểm)
Hãy bắt đầu mọi thứ bằng một câu hỏi.
...