Chào mừng đến với trang Hỏi đáp Tiếng Anh - Giải đáp, học Tiếng Anh từ các chuyên gia, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
Tạo câu hỏi:

Câu hỏi và trả lời trong Làm bài tập Tiếng Anh

0 k thích
0 trả lời
32 đã xem đã hỏi ngày 2 tháng 5 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi td813701 (120 điểm)
0 k thích
1 trả lời
62 đã xem trả lời ngày 1 tháng 5 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi Xavier Viet (700 điểm)
0 k thích
1 trả lời
0 k thích
1 trả lời
78 đã xem trả lời ngày 30 tháng 4 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi Xavier Viet (700 điểm)
+1 thích
1 trả lời
0 k thích
1 trả lời
0 k thích
0 trả lời
0 k thích
0 trả lời
22 đã xem đã hỏi ngày 15 tháng 4 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi dinhduykhang (120 điểm)
0 k thích
0 trả lời
23 đã xem đã hỏi ngày 13 tháng 4 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi Kanomi (120 điểm)
0 k thích
0 trả lời
28 đã xem đã hỏi ngày 11 tháng 4 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi vô danh
0 k thích
0 trả lời
59 đã xem đã hỏi ngày 2 tháng 4 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi MiracleW (120 điểm)
0 k thích
1 trả lời
0 k thích
1 trả lời
0 k thích
0 trả lời
46 đã xem đã hỏi ngày 3 tháng 1 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi thanhhien11 (150 điểm)
0 k thích
0 trả lời
33 đã xem đã hỏi ngày 28 tháng 11 năm 2019 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi luonghuyentrang123 (120 điểm)
Hãy bắt đầu mọi thứ bằng một câu hỏi.
...