Chào mừng đến với trang Hỏi đáp Tiếng Anh - Giải đáp, học Tiếng Anh từ các chuyên gia, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
Tạo câu hỏi:

Những câu hỏi gần đây

0 k thích
0 trả lời
2 đã xem đã hỏi 1 ngày trước trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi mainam (120 điểm)
0 k thích
0 trả lời
3 đã xem đã hỏi 1 ngày trước trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi MiracleW (120 điểm)
0 k thích
0 trả lời
7 đã xem đã hỏi 2 ngày trước trong Hỏi đáp khác bởi dominhhoa1322k7 (120 điểm)
0 k thích
0 trả lời
18 đã xem đã hỏi ngày 15 tháng 3 trong Hỏi đáp khác bởi Dương (120 điểm)
0 k thích
0 trả lời
22 đã xem đã hỏi ngày 23 tháng 2 trong Hỏi đáp khác bởi munđgkk345 (120 điểm)
0 k thích
1 trả lời
56 đã xem đã hỏi ngày 10 tháng 2 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi vũmã2007 (120 điểm)
0 k thích
1 trả lời
38 đã xem đã hỏi ngày 17 tháng 1 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi Moona (120 điểm)
0 k thích
1 trả lời
36 đã xem đã hỏi ngày 5 tháng 1 trong Hỏi đáp từ vựng bởi truong (120 điểm)
0 k thích
0 trả lời
18 đã xem đã hỏi ngày 2 tháng 1 trong Hỏi đáp dịch thuật bởi thanhhien11 (150 điểm)
0 k thích
0 trả lời
18 đã xem đã hỏi ngày 2 tháng 1 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi thanhhien11 (150 điểm)
–1 thích
1 trả lời
39 đã xem đã hỏi ngày 15 tháng 12 năm 2019 trong Hỏi đáp khác bởi tuantuan123 (110 điểm)
0 k thích
1 trả lời
39 đã xem đã hỏi ngày 13 tháng 12 năm 2019 trong Hỏi đáp từ vựng bởi phuwowngtri$12 (120 điểm)
0 k thích
1 trả lời
64 đã xem đã hỏi ngày 4 tháng 12 năm 2019 trong Hỏi đáp dịch thuật bởi buihoa1983 (140 điểm)
0 k thích
0 trả lời
30 đã xem đã hỏi ngày 4 tháng 12 năm 2019 trong Hỏi đáp dịch thuật bởi buihoa1983 (140 điểm)
0 k thích
0 trả lời
49 đã xem đã hỏi ngày 1 tháng 12 năm 2019 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi Nhok Gumi (120 điểm)
0 k thích
0 trả lời
14 đã xem đã hỏi ngày 27 tháng 11 năm 2019 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi luonghuyentrang123 (120 điểm)
0 k thích
1 trả lời
58 đã xem đã hỏi ngày 24 tháng 11 năm 2019 trong Hỏi đáp ngữ pháp bởi ppnguyn1903 (120 điểm)
0 k thích
1 trả lời
59 đã xem đã hỏi ngày 21 tháng 11 năm 2019 trong Hỏi đáp khác bởi thongafc123 (120 điểm)
+1 thích
0 trả lời
68 đã xem đã hỏi ngày 13 tháng 11 năm 2019 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi anhviet389 (130 điểm)
+1 thích
1 trả lời
96 đã xem đã hỏi ngày 22 tháng 10 năm 2019 trong Hỏi đáp từ vựng bởi phuongpham (370 điểm)
...