Chào mừng đến với trang Hỏi đáp Tiếng Anh - Giải đáp, học Tiếng Anh từ các chuyên gia, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
Tạo câu hỏi:

Những câu hỏi gần đây

0 k thích
0 trả lời
23 đã xem đã hỏi ngày 2 tháng 5 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi td813701 (120 điểm)
0 k thích
1 trả lời
37 đã xem đã hỏi ngày 29 tháng 4 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi vibaothoa (120 điểm)
0 k thích
1 trả lời
0 k thích
1 trả lời
0 k thích
0 trả lời
0 k thích
0 trả lời
33 đã xem đã hỏi ngày 15 tháng 4 trong Hỏi đáp ngữ pháp bởi vô danh
0 k thích
0 trả lời
16 đã xem đã hỏi ngày 15 tháng 4 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi dinhduykhang (120 điểm)
0 k thích
0 trả lời
18 đã xem đã hỏi ngày 13 tháng 4 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi Kanomi (120 điểm)
0 k thích
0 trả lời
17 đã xem đã hỏi ngày 11 tháng 4 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi vô danh
0 k thích
1 trả lời
44 đã xem đã hỏi ngày 6 tháng 4 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi baongoc37 (120 điểm)
0 k thích
1 trả lời
32 đã xem đã hỏi ngày 3 tháng 4 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi mainam (120 điểm)
0 k thích
0 trả lời
25 đã xem đã hỏi ngày 2 tháng 4 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi MiracleW (120 điểm)
0 k thích
1 trả lời
64 đã xem đã hỏi ngày 1 tháng 4 trong Hỏi đáp khác bởi dominhhoa1322k7 (120 điểm)
0 k thích
0 trả lời
117 đã xem đã hỏi ngày 16 tháng 3 trong Hỏi đáp khác bởi Dương (120 điểm)
0 k thích
1 trả lời
49 đã xem đã hỏi ngày 24 tháng 2 trong Hỏi đáp khác bởi munđgkk345 (120 điểm)
0 k thích
1 trả lời
113 đã xem đã hỏi ngày 11 tháng 2 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi vũmã2007 (120 điểm)
0 k thích
1 trả lời
59 đã xem đã hỏi ngày 18 tháng 1 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi Moona (120 điểm)
0 k thích
1 trả lời
91 đã xem đã hỏi ngày 6 tháng 1 trong Hỏi đáp từ vựng bởi truong (120 điểm)
0 k thích
0 trả lời
27 đã xem đã hỏi ngày 3 tháng 1 trong Hỏi đáp dịch thuật bởi thanhhien11 (150 điểm)
0 k thích
0 trả lời
30 đã xem đã hỏi ngày 3 tháng 1 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi thanhhien11 (150 điểm)
...