Chào mừng đến với trang Hỏi đáp Tiếng Anh - Giải đáp, học Tiếng Anh từ các chuyên gia, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
Tạo câu hỏi:

Những câu hỏi gần đây

0 k thích
0 trả lời
5 đã xem đã hỏi ngày 17 tháng 1 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi Moona (120 điểm)
0 k thích
1 trả lời
13 đã xem đã hỏi ngày 5 tháng 1 trong Hỏi đáp từ vựng bởi truong (120 điểm)
0 k thích
0 trả lời
9 đã xem đã hỏi ngày 2 tháng 1 trong Hỏi đáp dịch thuật bởi thanhhien11 (150 điểm)
0 k thích
0 trả lời
7 đã xem đã hỏi ngày 2 tháng 1 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi thanhhien11 (150 điểm)
–1 thích
1 trả lời
17 đã xem đã hỏi ngày 15 tháng 12 năm 2019 trong Hỏi đáp khác bởi tuantuan123 (110 điểm)
0 k thích
1 trả lời
19 đã xem đã hỏi ngày 13 tháng 12 năm 2019 trong Hỏi đáp từ vựng bởi phuwowngtri$12 (120 điểm)
0 k thích
1 trả lời
34 đã xem đã hỏi ngày 4 tháng 12 năm 2019 trong Hỏi đáp dịch thuật bởi buihoa1983 (140 điểm)
0 k thích
0 trả lời
17 đã xem đã hỏi ngày 4 tháng 12 năm 2019 trong Hỏi đáp dịch thuật bởi buihoa1983 (140 điểm)
0 k thích
0 trả lời
21 đã xem đã hỏi ngày 1 tháng 12 năm 2019 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi Nhok Gumi (120 điểm)
0 k thích
0 trả lời
9 đã xem đã hỏi ngày 27 tháng 11 năm 2019 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi luonghuyentrang123 (120 điểm)
0 k thích
1 trả lời
28 đã xem đã hỏi ngày 24 tháng 11 năm 2019 trong Hỏi đáp ngữ pháp bởi ppnguyn1903 (120 điểm)
0 k thích
1 trả lời
31 đã xem đã hỏi ngày 21 tháng 11 năm 2019 trong Hỏi đáp khác bởi thongafc123 (120 điểm)
+1 thích
0 trả lời
43 đã xem đã hỏi ngày 13 tháng 11 năm 2019 trong Làm bài tập Tiếng Anh bởi anhviet389 (130 điểm)
+1 thích
1 trả lời
57 đã xem đã hỏi ngày 22 tháng 10 năm 2019 trong Hỏi đáp từ vựng bởi phuongpham (290 điểm)
+1 thích
1 trả lời
43 đã xem đã hỏi ngày 19 tháng 10 năm 2019 trong Hỏi đáp từ vựng bởi nguyendinhphuc (320 điểm)
+1 thích
1 trả lời
+1 thích
1 trả lời
74 đã xem đã hỏi ngày 18 tháng 10 năm 2019 trong Hỏi đáp từ vựng bởi phuongpham (290 điểm)
+1 thích
1 trả lời
45 đã xem đã hỏi ngày 17 tháng 10 năm 2019 trong Hỏi đáp từ vựng bởi nguyendinhphuc (320 điểm)
Hãy bắt đầu mọi thứ bằng một câu hỏi.
...