Chào mừng đến với trang Hỏi đáp Tiếng Anh - Giải đáp, học Tiếng Anh từ các chuyên gia, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.

Hoạt động gần đây của Xavier Viet

1 trả lời
1 trả lời
1 trả lời
1 trả lời
1 trả lời
1 trả lời
67 đã xem trả lời ngày 17 tháng 12 năm 2019 trong Hỏi đáp khác
1 trả lời
59 đã xem trả lời ngày 14 tháng 12 năm 2019 trong Hỏi đáp từ vựng
1 trả lời
147 đã xem trả lời ngày 5 tháng 12 năm 2019 trong Hỏi đáp dịch thuật
1 trả lời
77 đã xem trả lời ngày 25 tháng 11 năm 2019 trong Hỏi đáp ngữ pháp
1 trả lời
79 đã xem trả lời ngày 23 tháng 11 năm 2019 trong Hỏi đáp khác
...